Být v pohodě je cool! Program pro děti od 6 do 12 let (a jejich rodiče)

 

NOVÝ BĚH ZAČNE 18. 2. 2019

Program je určen pro menší skupinu dětí mladšího školního věku (6 - 12 let), které mají problémy s pozorností, soustředěním, objevují se u nich emoční výkyvy, hyperaktivita či úzkosti, z čehož vyplývají potíže v běžném fungování, v jejich vývoji a zvládání školních povinností. 

Obsah jednotlivých lekcí je zaměřený na: 

  • zklidnění 
  • práci s dechem 
  • naučení jednoduchých technik zvládání stresu 
  • porozumění svým emocím i prožívání druhých 

Skupinová práce povede k naučení se dovednostem, které napomohou těmto dětem při zvládání jejich afektivních stavů, získání sebevědomí a zlepšení komunikačních dovedností i spolupráce ve skupině

Program povede psycholožka a lektorka Mgr. Kateřina Paclíková, která má zkušenost se skupinovou prací s dětmi z ČR i ze zahraničí a zaměřuje se na využití mindfulness a dechových technik ke snížení stresu a bolesti.

 

Celkem se uskuteční 10 setkání 1x týdně. Začínáme v pondělí 18. 2. 2019 v čase 16:00 - 17:30. Prvního a posledního setkání se účastní i rodič(e) dítěte.

Součástí programu bude diskuzní skupina pro rodiče či širší rodinu (prarodiče) zapojených dětí. V případě potřeby je možné využít konzultací před či po setkání. 

Cena za celý program (10 setkání) je 1 100,- Kč.