MuzikoHrátky

každou středu 15:00 - 16:00 od 13. 3. 2019

 
Program pro děti od 4 – 6 let. (skupina kolem 6-ti dětí)
MuzikoHraní je artefiletický, interaktivní a zážitkový program kombinující muzikoterapeutické
relaxace, aktivní zapojení dětí do hry na perkusivní nástroje a tvořivé dramatické hry. Při
muzikoterapeutických relaxacích využívám hry na nástroje s přirozeným laděním jako je například
didgeridoo, bubny, tibetské misky, indiánské flétny nebo salašnické fujarky. Tyto relaxace budou vždy
zakomponovány v interaktivních pohádkových příbězích, které budou napomáhat k poznávání
archetypálních postav a seznámení se s různými tématy a situacemi, které si děti skrze vlastní
prožitek a aktivní zapojení do děje mohou zvnitřnit a osvojit. Součástí těchto příběhů jsou taky
rytmické a dramatickými hry, hry na tělo a hry s hlasem, jež mají pozitivní vliv na koordinaci celého
těla, motoriku, rozvoj komunikačních schopností a rozvoj představivosti a kreativity.
Obsah programu je zaměřený ne:
 Schopnost uvolnit se, relaxace
 Podpora rozvoje smyslového vnímání
 Rozvoj představivosti a koncentrace
 Podpora vnímání těla – pohyb, dech, hlas
 Zvyšování intrapersonální a interpersonální inteligence
 Podpora rozvoje koordinace a motorických dovedností
 
Program pro děti od 4 do 6 let.
 
 
MuzikoHrátky jsou artefiletický, interaktivní a zážitkový program kombinující muzikoterapeutické relaxace, aktivní zapojení dětí do hry na perkusivní nástroje a tvořivé dramatické hry. Při muzikoterapeutických relaxacích využívám hry na nástroje s přirozeným laděním jako je například didgeridoo, bubny, tibetské misky, indiánské flétny nebo salašnické fujarky. Tyto relaxace budou vždy zakomponovány v interaktivních pohádkových příbězích, které budou napomáhat k poznávání archetypálních postav a seznámení se 
s různými tématy a situacemi, které si děti skrze vlastní prožitek a aktivní zapojení do děje mohou zvnitřnit a osvojit. Součástí těchto příběhů jsou taky rytmické a dramatickými hry, hry na tělo a hry s hlasem, jež mají pozitivní vliv na koordinaci celého těla, motoriku, rozvoj komunikačních schopností a rozvoj představivosti a kreativity.
 
Obsah programu je zaměřený na:
  • Schopnost uvolnit se, relaxaci
  • Podporu rozvoje smyslového vnímání
  • Rozvoj představivosti a koncentrace
  • Podporu vnímání těla – pohyb, dech, hlas
  • Zvyšování intrapersonální a interpersonální inteligence
  • Podporu rozvoje koordinace a motorických dovedností
 
Lektorka: Mgr. Karina Langová
 
Termín: od 13. 3. 2019 každou středu (vyjma státních svátků) 15:00 - 16:00 do konce června - 14 lekcí
 
Cena za celý program: 1120,- Kč (14 lekcí)