Mgr. Kateřina Paclíková

 

Vzdělání

2017 – současnost: Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI), obor Sociální
a spirituální determinanty zdraví, doktorské prezenční studium

2014 - 2017: navazující magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Psychologie 

2011 – 2014: bakalářské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Psychologie

 

Praxe a dobrovolnictví

9/2016 - současnost: Asistent koordinátora projektu Rodina v klidu, lektor kroužků a aktivit ve společnosti Povzbuzení, z.s. – příprava materiálů a podkladů pro práci koordinátora, zajištění organizace svépomocných skupin, realizace workshopů, vedení adaptačního programu pro děti od 2 do 4 let a dalších aktivit a programů pro děti i dospělé v multisenzorickém prostředí

9/2016 - 6/2017: Lektor kroužků ve společnosti Věda nás baví o. p. s. - vedení vědeckých kroužků pro děti základních škol – experimenty a teorie týkající se vědeckých oborů, fyziky, chemie, přírodopisu atd.

9/2016: Adaptační kurz pro ZŠ Severovýchod Zábřeh - příprava a realizace adaptačního kurzu pro 6. třídu ZŠ, aktivity zaměřené na komunikaci a spolupráci

2016: Erasmus+ pracovní stáž ve School Completion Programme v Dublinu – program na ZŠ a SŠ pracující s dětmi ohroženými předčasným odchodem ze školy; individuální poradenství a podpora dětí na SŠ, skupinová práce s mladšími žáky (jóga, relaxace, mindfulness, arteterapie)

2015 – 2016: odborné praxe v oblasti klinické psychologie ke kurzu Psycholog ve zdravotnictví – Dětské Centrum Ostrůvek, p.o., dětská klinika FNOL, Ambulance klinické psychologie Zábřeh na Moravě

2011 – 2015: aktivní členka ČASP, z.s. (Česká asociace studentů psychologie)

-          2014 – 2015: členka projektu Mind the mind, pod záštitou EFPSA – workshopy na středních školách o destigmatizaci duševních poruch

-          2013 – 2014: Manažer vzdělávání ČASP, z.s. – záštita koordinace kurzů a dalšího vzdělávání na pobočkách ČASP, z.s. 


-          2012 – 2013: členka organizačního týmu X. celostátní konference ČASP, z.s.

-          2012 – 2013: členka týmu projektu Výměna

-          2012: workshop na téma Neverbální komunikace na akci Psychologie baru pod záštitou ČASP, z.s.

-          2011 – 2013: odborná praxe na dětském oddělení PL Šternberk – příprava a realizace pátečních programů pro děti

 

Kurzy

2017 – 2018: Roční Akademie Mindfulness – lektor Mindfulness

2018: Autogenní trénink I. stupeň

28. 3. 2017: Psychofyziologie pro pomáhající profese

2016: Respektovat a být respektován

2016: Spolu a jinak ve školním poradenství

2016: Krizová intervence ve škole

2016: Psycholog ve zdravotnictví

2014: Úvod do práce s dětskou kresbou

2013: Motivační rozhovory

2012 – 2013: Kompletní krizová intervence

 

Zájmy

Jóga a pilates, procházky v přírodě, výlety a túry, čas trávený s dětmi

 

Osobní motto

Radovat se z maličkostí, které jsou ve výsledku tím nejhodnotnějším.