Snoezelen

„Ve snoezelenu si připadám jako v pohádce – tolik barev, světel a vůní. Vodní postel a další věci, které doma zkrátka nenajdu. Ráda si sem přijdu zase odpočinout.“                            

                                                                                                                M. Kvapilová, Pňovice

„Když jsem viděla rozzářené oči mojí pětileté dcery při naší první návštěvě snoezelen místnosti, vůbec mě nepřekvapilo, že si na „světýlka“ vzpomněla i po několika měsících. Dětem je tam zkrátka dobře."

                                                                                                                P. Vohánková, Olomouc

Pojem „snoezelen“ vznikl v 70. letech Holandsku při práci s lidmi s těžkým postižením jako slovní novotvar. Je složen ze dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“, což lze volně přeložit jako čmuchat (poukazuje na smyslový efekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu, relaxace).

Metoda snoezelen byla původně určena pro děti a dospělé s kombinovaným postižením a autismem, dnes se celosvětově využívá i v domovech pro seniory a pro mnoho jiných cílových skupin, včetně zdravé populace.

Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu života klientů byly prokázány již v mnoha výzkumech.