Mgr. Karina Langová

Praxe

2019/nyní – Středisko sociální prevence, Olomouc, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

muzikoterapeutické a dramaterapeutické programy

2019/nyní –P-centrum, Olomouc, Centrum primární prevence,

zástupce vedoucího, lektor primárně preventivních program

2019/nyní -Povzbuzení, z. s. - Snoezelen Olomouc

- lektor aktivit a kroužku ve společnosti Povzbuzení, z.s.

2019/nyní - nestátní nezisková organizace SPOLU Olomouc, aktivizační a rozvojové program

osobní asistent u osob s mentálním postižení při programu Arteterapie

2018 – International School of Siem Reap, Kambodža

dobrovolnice při výuce anglického jazyka

2017 - nestátní nezisková organizace SPOLU Olomouc, vedoucí aktivizačního a rozvojového programu

- muzikoterapeut v Hravém programu

2015/2017 - Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s., osobní asistence

muzikoterapie pro osoby s autismem v rámci osobní asistence

2013 – Waldorfská mateřská škola, Olomouc

lektorka dramatické výchovy

2012 / 2014 – nestátní nezisková organizace SPOLU Olomouc, asistent při aktivizačních a rozvojových programech

asistence u osob s mentálním postižením v souboru Divadlem SPOLUpracujeme a při hudebních aktivitách

 

Vzdělání

2014 / 2017 – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika-dramaterapie, navazující magisterské stadium

2011 / 2014 – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika-dramaterapie, bakalářské studium.

 

Kurzy a školení

2019 / 2024 – Systematický psychoterapeutický výcvik – Integrativní psychoterapie INSTEP, Praha

2019 – Primárně preventivní minimum (40 hodin)

2019 – Aktivizační techniky a práce s klientem ve Snoezelen prostředí

2014 / 2015 – Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání, obor Celostní muzikoterapie 1

2015 – program pět P

 

Zájmy

Už od dětských let mezi mé hlavní zájmy patří divadlo, hudba a malování. Touha po propojení těchto oblastí mě dovedla ke studiu expresivních terapií, zejména právě dramaterapie a muzikoterapie. Dále mezi mé koníčky patří pohyb a to v podobě turistiky, tance a jógy. Také se už dva roky věnuji aktivně potápění.

 

Motto

 "kdo si hraje, nezlobí"