O nás

Povzbuzení, z. s. je neziskovou organizací. Účelem spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením/znevýhodněním při zapojování se do společnosti, kolektivu a při řešení jejich životních situací. Chceme přispívat ke zmírnění společenské izolace osob se zdravotním postižením, seniorů a rodičů pečujících o malé děti prostřednictvím poskytnutí bezpečného a podnětného multismyslového prostoru k navazování vztahů, vzájemné výměně zkušeností, posílení sebevědomí a získání užitečných informací. Účelem spolku je dále poskytovat služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování přirozených vztahů a rodičovství a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti. 

Neustále pracujeme na vzdělávání a učení se novým dovednostem, neboť máme radost, když můžeme nabízet návštěvníkům Snoezelen Olomouc dobré a kvalitní programy v příjemném prostředí.

Popis hlavních činností našeho spolku naleznete v přiložených stanovách.

Těší nás podpora jednotlivců i organizací, jejichž seznam naleznete v záložce spolupráce.

Naše činnost by se rovněž neobešla bez řady dobrovolníků, kterýmž tímto děkujeme za to, že dobrovolně, nezištně a ze své vlastní vůle věnují svůj čas pro práci v našem centru.

Mezi naše návštěvníky patří především:

  • rodiče na mateřské a rodičovské dovolené,
  • rodiny se členem se zdravotním postižením/znevýhodněním,
  • rodiny s malými dětmi,
  • senioři
 

Vítán je však každý, kdo cítí potřebu uvolnění, relaxace. Naši lektoři nabízí pestré programy i pro mateřské a základní školy, klienty spolupracujících organizací či pro každého, koho potěší chvíle klidu v prostředí příjemných světel, hudby a vůní.