Projekty

 

2019

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2019

Cílem projektu "Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2019" je zajistit rodičům možnost účastnit se preventivních a podpůrných aktivit, jejichž výsledkem má být informovaná, aktivní a fungující rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky. Snoezelen Olomouc - multismyslové centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení se a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Proto jim nabídneme možnost setkávání formou besed, workshopů a konzultací s odborníky, tak aby si mohli snáze utvořit svůj vlastní názor a získali větší jistotu. Nedílnou součástí bude i navázání nových přátelství v rámci setkávání při projektových aktivitách.

 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2019

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019

Aktivity projektu Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2019 jsou podpořeny z dotačních programů Rodina MPSV, Olomouckého Kraje a Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

 

Cvičení pro zdraví a animační programy pro OZP 2019

Cílem projektu je realizovat 2 kurzy pohybových aktivit a nejméně 10 zážitkových animačních programů pro osoby se zdravotním postižením, a to v jedinečném a bezpečném "snoezelen" prostředí.  Cílem projektu je aktivizace osob se zdrav. postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace. Cvičení pro zdraví i programy zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu povedou zkušené lektorky. Aktivity projektu budou probíhat v bezpečném, podnětném a bezbariérovém prostředí multismyslového centra. Projekt naplní opatření 4. 1. Zajištění sportovních aktivit pro OZP a opatření 4. 3. Realizace volnočasových aktivit pro OZP cíle 4 Komunitního plánu soc. služeb města Olomouce na rok 2016 – 2019.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2019

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019

Aktivity projektu Cvičení pro zdraví a animační programy pro OZP 2019 jsou podpořeny z dotačních programů Olomouckého Kraje a Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!

 

Kroužky a tábory pro děti

Cílem projektu "Kroužky a tábory pro děti" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením či speciálními potřebami. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Příměstské tábory – letní tábory s aktivitami s logopedickými prvky. Hlídánky – kroužek pro děti od dvou let s programem: říkánky, výtvarné tvoření, dětské hry. Děti tráví díky aktivitám projektu čas rozmanitě a smysluplně, v podnětném a netradičním prostředí Snoezelen rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti. V rámci kroužků je vždy zahrnuta pohybová aktivita a specifická aktivita dle zaměření kroužku (hra na hudební nástroje, grafomotorická cvičení apod.).

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2019

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019

Aktivity projektu Kroužky a tábory pro děti jsou podpořeny z dotačního programu Statutárního města Olomouc. Moc děkujeme!
 
 

 

2018

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2018

Cílem projektu "Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2018" je zajistit rodičům možnost účastnit se preventivních a podpůrných aktivit, jejichž výsledkem má být informovaná, aktivní a fungující rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky. Snoezelen Olomouc - multismyslové centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení se a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Proto jim nabídneme kromě setkávání formou svépomocných skupin i možnosti besed, worskhopů a konzultací s odborníky, tak aby si mohli snáze utvořit svůj vlastní názor a získali větší jistotu. Nedílnou součástí bude i navázání nových přátelství v rámci setkávání při projektových aktivitách. 

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2018

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018

 

Cvičení pro zdraví a animační programy pro OZP

Cílem projektu "Cvičení pro zdraví a animační programy pro OZP" je realizovat 2 kurzy pohybových aktivit a 10 zážitkových animačních programů pro osoby se zdravotním postižením, a to v jedinečném a bezpečném "snoezelen" prostředí.  Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace. Cvičení pro zdraví i programy zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu povedou zkušené lektorky.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2018

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018

 

Kroužky a tábory pro děti

Záměrem projektu "Kroužky a tábory pro děti" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením či speciálními potřebami. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Muzikodílny - pro rozvoj rytmického a hudebního cítění a rozvoj pohybu, Příměstské tábory – letní tábory s aktivitami s logopedickými prvky. Děti tráví díky aktivitám projektu čas rozmanitě a smysluplně, v podnětném a netradičním prostředí rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti. V rámci kroužků je vždy zahrnuta pohybová aktivita+ specifická aktivita dle zaměření kroužku (hra na hudební nástroje, grafomotorická cvičení apod.).

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2018

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018

Cílem projektu "Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2018" je
zajistit rodičům možnost účastnit se preventivních a podpůrných aktivit, jejichž výsledkem má být
informovaná, aktivní a fungující rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských kompetencí,
podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a
vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami,
a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v
anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky
samoživitelky. Snoezelen Olomouc - multismyslové centrum je svým bezpečným a podnětným
prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení se a povzbuzení při složitých otázkách výchovy,
které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými
doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Proto jim nabídneme kromě
setkávání formou svépomocných skupin i možnosti besed, worskhopů a konzultací s odborníky, tak
aby si mohli snáze utvořit svůj vlastní názor a získali větší jistotu. Nedílnou součástí bude i navázání
nových přátelství v rámci setkávání při projektových aktivitách.

 

2017

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc

Cílem projektu "Rodina v klidu" je posílit rodičovské kompetence, podpořit rodiče při řešení složitých situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky. Rodiče starající se především o malé děti jsou často v anonymitě města či dnešní vesnice izolovaní, obzvlášť rodiče dětí s postižením a matky samoživitelky. Snoezelen Olomouc - multismyslové centrum je svým bezpečným a podnětným prostředím ideálním místem pro vzájemné sdílení se a povzbuzení při složitých otázkách výchovy, které rodiče často řeší. V dnešní době mají k dispozici mnoho směrů s často protichůdnými doporučeními, ve kterých se obzvláště nejistí rodiče těžko orientují. Proto jim nabídneme kromě setkávání formou svépomocných skupin i možnosti besed s odborníky, tak aby si mohli snáze utvořit svůj vlastní názor a získali větší jistotu. Nedílnou součástí bude i navázání nových přátelství v rámci setkávání při projektových aktivitách.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2017

Aktivity projektu Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV částkou 284 223,- Kč a z Dotačního programu pro sociální oblast 2017 a dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit Olomouckého kraje částkou 81 000,- Kč. Děkujeme!

 

 

Kurzy pohybových aktivit a animačních programů pro OZP

Cílem projektu "Kurzy pohybových aktivit a animační programy pro OZP" je realizovat 2 kurzy pohybových aktivit a 10 zážitkových animačních programů pro osoby se zdravotním postižením, a to v jedinečném a bezpečném "snoezelen" prostředí.  Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace. Kurzy pohybových aktivit i programy zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu povedou zkušené lektorky. Aktivity projektu budou probíhat v bezpečném, podnětném a bezbariérovém prostředí multismyslového centra. Projekt naplní opatření 4. 1. Zajištění sportovních aktivit pro OZP a opatření 4. 3. Realizace volnočasových aktivit pro OZP cíle 4 Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na rok 2016 – 2019.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2017

Projekt podpořilo Statutární město Olomouc částkou 30 000,- Kč. Děkujeme!

 

Kroužky a dílničky pro děti

Záměrem projektu "Kroužky a dílničky pro děti" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením či speciálními potřebami a zároveň nabídnout společně prožité chvíle dětem s rodiči při dílničkách. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Muzikodílny- pro rozvoj rytmického a hudebního cítění a rozvoj pohybu, Dílničky – aktivity pro děti a jejich rodiče s prvky Montessori pedagogiky, rozvíjející jejich dovednosti a vnímání. Děti tráví díky aktivitám projektu čas rozmanitě a smysluplně, v podnětném a netradičním prostředí rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti. V rámci kroužků je vždy zahrnuta pohybová aktivita + specifická aktivita dle zaměření kroužku (hra na hudební nástroje, grafomotoriká cvičení apod.).

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2017

Projekt podpořilo Statutární město Olomouc částkou 10 000,- Kč. Děkujeme!

 

2016

Cvičení a animační programy pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu "Cvičení a animační programy pro osoby se zdravotním postižením" jsou realizovány 2 kurzy pohybových aktivit a 10 zážitkových animačních programů pro osoby se zdravotním postižením. Aktivity projektu probíhají v bezpečném, podnětném a bezbariérovém prostředí. Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a poskytnutí jim pozitivních zážitků. Kurz pohybových aktivit i programy zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu vedou zkušení lektoři. Projekt naplní opatření 4. 1. Zajištění sportovních aktivit pro OZP a opatření 4. 3. Realizace volnočasových aktivit pro OZP cíle 4 Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na rok 2016 – 2019.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2016

Projekt podpořilo Statutární město Olomouc částkou 20 000,- Kč. Děkujeme!

Besedy o rodičovství a výchově

Účelem projektu Besedy o rodičovství a výchově podpora rodičů při řešení obtížných situací a prevence krize v rodinách. Cílem projektu je v rámci cyklu 20 besed s psycholožkou poskytnout rodičům potřebné informace a podporu.
 
Projekt přispěje k prevenci krize v rodinách, rodiče získají nové znalosti a dovednosti, proběhne vzájemné seznámení rodičů řešících společné téma - budou si později moci pomáhat v rámci svépomoci.Naplnění akčního plánu - prirota 4.
 
Příklady témat: Jak přirozeně porodit, Laktační poradenství, Vývojové mezníky ve výchově (období vzdoru, vstup do MŠ/ZŠ), Slaďování osobního, rodinného a pracovního života, Hranice ve výchově a další témata dle potřeb rodičů.  
 
Termín zahájení projektu: 1. 1. 2016
 
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2016
 
Projekt podpořil Olomoucký kraj částkou 12 500,- Kč. Děkujeme!
 
 

Kroužky pro děti bez rozdílu

Záměrem projektu "Kroužky pro děti bez rozdílu" je poskytnout možnost smysluplného naplnění volného času pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením či speciálními potřebami. Kroužky se odehrávají v bezbariérovém a bezpečném prostředí, jsou zaměřené na rozvoj jednotlivých dovedností. V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: Logohrátky - pro děti s potížemi s výslovností a slovní zásobou, Muzikodílny- pro rozvoj rytmického a hudebního cítění, Dopohrátky s batolátky - věnované malým dětem a jejich rodičům. Děti tak tráví čas rozmanitě a smysluplně, v podnětném a netradičním prostředí rozvíjejícím jejich fantazii a motivujícím je k aktivní účasti.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2016

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2016

Projekt podpořilo Statutární město Olomouc částkou 10 000,- Kč. Děkujeme!